Ano ang Sanaysay? Uri at Halimbawa sa Tagalog at English

Ang Sanaysay ay isang anyo ng pagsulat na nagpapahayag ng karanasan, opinyon, o kaalaman tungkol sa iba’t ibang paksa. Ito’y nagbibigay-daan sa manunulat na magpahayag ng malalim na emosyon, magpaliwanag nang masinsinan, at makapagbigay-inspirasyon sa mga mambabasa. Sa likod ng mga salita at pangungusap, ang sanaysay ay isang makapangyarihang sining na nagbubukas ng pintuan patungo sa kamalayan ng tao at lipunan.

Ano ang Sanaysay?

Ang “sanaysay” ay isang salitang Filipino na katumbas ng “essay” sa Ingles. Ito ay isang anyo ng sining sa pagsulat kung saan ipinapahayag ng manunulat ang kanyang mga ideya, opinyon, at kaalaman hinggil sa iba’t ibang mga paksa. Ang mga sanaysay ay kadalasang may katangiang nakapag-iisip at nag-iintrospeksyon, nagbibigay-daan sa manunulat na ibahagi ang kanyang damdamin at mga karanasan sa mga mambabasa.

Ang salitang “sanaysay” ay pinaniniwalaang nagmula sa salitang Kastila na “ensayo,” na nangangahulugang “pagsusulit” o “pagsusuri.” Ang salitang ito ay unang ginamit ni Michel de Montaigne, isang manunulat mula sa Pransiya, noong ika-16 na siglo, sa kanyang koleksyon ng mga akda. Mula noon, ang paggamit ng salitang “sanaysay” ay kumalat at naging isang mahalagang anyo ng literatura sa iba’t ibang kultura at wika.

Ano-ang-Sanaysay

Ang kahalagahan ng Sanaysay:

Sa sanaysay, binibigyang-diin ng manunulat ang kanyang personal na karanasan o obserbasyon hinggil sa partikular na paksa. Ito ay naging paraan upang mas maunawaan at mailahad ang kanyang punto de vista. Hindi limitado ang sanaysay sa malalalim na konsepto o pangyayari; maaari rin itong tumalakay sa simpleng mga bagay na karaniwan sa pang-araw-araw na buhay ng tao.

Sa bawat sanaysay, may layunin na magparamdam ng mga saloobin at damdamin sa mga mambabasa. Ipinaaabot ng manunulat ang kanyang mga damdamin at emosyon upang makakuha ng atensyon at simpatiya ng mga mambabasa. Bukod pa rito, maaaring maglingkod ang sanaysay bilang inspirasyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng personal na karanasan at pagsisikap na magtagumpay.

Bukod sa pagpapahayag ng sariling karanasan, maaari rin itong gamitin bilang kasangkapan sa pagtuturo at pagtatasa. Hangad ng manunulat na magbigay ng impormasyon at kaalaman sa mga mambabasa upang palawakin ang kanilang pag-unawa sa iba’t ibang paksa. Sa pamamagitan ng matalinong argumento at pagpapakita ng ebidensya, mas naging malinaw at epektibo ang pagpaparating ng impormasyon sa pamamagitan ng sanaysay.

Samakatuwid, ang sanaysay ay isang mahalagang anyo ng pagsulat na nagpapahayag ng karanasan, kaalaman, at opinyon ng manunulat. Ito ay isang sining na naglalaganap ng kaalaman, pag-unawa, at damdamin, na may layuning mag-inspira, magpaliwanag nang malalim, at higit sa lahat, maging daan tungo sa mas malalim na kamalayan at pag-unlad ng tao at lipunan.

Sanaysay in English:

“Sa English, ang “sanaysay” ay pinalalawak sa “essay.” Ito ay isang akda na nagpapahintulot sa mga may-akda na ipahayag ang kanilang mga pananaw at talakayin ang iba’t ibang paksa. Ang mga sanaysay ay nagmumula sa iba’t ibang anyo, mula sa akademiko hanggang sa malikhain, at nagiging makapangyarihang kasangkapan sa komunikasyon at pagpapahayag ng sarili.”

Mga Bahagi ng Sanaysay:

Mga Bahagi ng Sanaysay

Isang sanaysay ay karaniwang binubuo ng ilang mahahalagang bahagi na nagtutulungan upang maiparating nang epektibo ang mga ideya ng manunulat. Ang mga bahaging ito ay kinabibilangan ng:

1. Panimula:

Ang panimula ay naglilingkod bilang pagsisimula ng sanaysay. Dapat nitong kunin ang atensyon ng mambabasa at magbigay ng malinaw na pangkalahatang buod ng paksa. Kasama rin sa panimula ang tesis na pahayag, na naglalahad ng pangunahing argumento o punto de vista na tatalakayin sa sanaysay.

2. Mga Talata ng Katawan:

Ang mga talata ng katawan ang bumubuo ng malaking bahagi ng sanaysay at nagbibigay ng masusing pagsusuri at suporta sa tesis. Bawat talata ay nakatuon sa partikular na aspeto ng paksa at nagpapakita ng mga ebidensya, halimbawa, at argumento upang suportahan ang pangunahing punto.

3. Pagtatapos:

Ang pagtatapos ay ang huling bahagi ng sanaysay. Ito ay nag-uulit ng mga pangunahing punto na tinalakay sa mga talata ng katawan at naglalahad muli ng tesis sa isang bagong at konklusibong paraan. Karaniwan, iniwan ng pagtatapos ang mambabasa na may huling pag-iisip o paanyaya sa aksyon kaugnay ng paksa.

4. Mga Transitional:

Ang mga transitional ay mahalaga sa isang sanaysay sapagkat tinutulungan nilang kumonekta ang iba’t ibang bahagi at lumikha ng magaan na daloy ng mga ideya. Sila ang nag-uudyok sa mambabasa mula sa isang talata patungo sa susunod, na nagpapatiyak ng may kahugnayang at lohikal na pag-unlad ng argumento.

5. Suportang Ebidensya:

Sa buong sanaysay, ipinapakita ang suportang ebidensya, tulad ng mga katotohanan, estadistika, opinyon ng mga eksperto, at halimbawa, upang palakasin ang mga paghahayag ng manunulat at gawing mas makalul convincing ang sanaysay.

6. Personal na Pagmumuni:

Depende sa uri ng sanaysay, maaaring isama ang mga personal na pagmumuni at karanasan upang dagdagan ang lalim at katuturan ng pagsulat.

7. Citations at References:

Kung kasama sa sanaysay ang impormasyon mula sa labas na pinagkuhanan, mahalaga ang tamang pagtukoy ng mga pinagmulan upang ilarawan ang orihinal na may-akda at maiwasan ang plagiarism.

8. Pamagat:

Ang pamagat ay isang maikling ngunit mahalagang bahagi ng sanaysay dahil nagbibigay ito sa mambabasa ng unang ideya ng anumang paksa ng sanaysay.

Ang mga iba’t ibang bahaging ito ay nagkakaisa upang bumuo ng maayos at malinaw na sanaysay na maayos na ipinapahayag ang mga saloobin, ideya, at argumento ng manunulat tungkol sa isang partikular na paksa.

Paano Gumawa ng Sanaysay?

Upang magsulat ng sanaysay, sundin ang mga hakbang na ito:

1. Piliin ang Paksa:

Pumili ng isang paksa na interesado ka o may kaalaman ka tungkol dito. Siguraduhing ito’y partikular at sapat na nakatuon upang maging isang makabuluhan at magkakatugmang sanaysay.

2. Gumawa ng Balangkas:

Plano ang estruktura ng iyong sanaysay. Karaniwan, ang isang sanaysay ay may introduksyon, mga talata ng katawan, at konklusyon. Ang bawat talata ng katawan ay dapat magbigay ng suporta sa pangunahing ideya o argumento.

3. Magsulat ng Introduksyon:

 • Magsimula sa isang kawili-wiling pahayag o pangungusap upang mahikayat ang mga mambabasa.
 • Magbigay ng ilang impormasyon ukol sa paksa upang maipaliwanag ang konteksto.
 • Tapusin ang introduksyon sa malinaw at maikling tesis na pahayag, na naglalahad ng pangunahing argumento o layunin ng iyong sanaysay.

4. Magsulat ng mga Talata ng Katawan:

 • Ang bawat talata ng katawan ay dapat magsimula sa isang pangungusap na nagpapakilala sa pangunahing ideya ng talata.
 • Suportahan ang iyong pangungusap ng mga ebidensya, halimbawa, at kaugnay na datos.
 • Ipaliwanag kung paano sinusuportahan ng ebidensya ang iyong tesis.
 • Gamitin ang mga pang-ugnay na salita at parirala upang maging magaan ang paglipat mula isang talata patungo sa susunod.

5. Tugunan ang mga Pambaligtad (kung kinakailangan):

 • Kung ang iyong paksa ay may mga pambaligtad, tugunan ito sa iyong sanaysay.
 • Ilahad ang mga kabaligtarang pananaw at ipaliwanag kung bakit hindi gaanong malakas ang mga ito kumpara sa iyong pangunahing argumento.
 • Tiyakang pasagutan ang mga pambaligtad gamit ang malalakas na ebidensya at rason.

6. Magsulat ng Konklusyon:

 • Ulitin ang iyong tesis sa ibang paraan.
 • Buodin ang mga pangunahing puntos mula sa mga talata ng katawan.
 • Tapusin ito sa isang malakas na pahayag na mag-iiwan ng natatanging impresyon sa mambabasa.

7. Burahin at Baguhin:

 • Suriin ang mga pagkakamali sa gramatika, spelling, at bantas.
 • Tiyaking ang iyong sanaysay ay magkaroon ng lohikal na daloy at bawat talata ay sumusuporta sa iyong tesis.
 • Baguhin at isaayos ayon sa pangangailangan upang mapabuti ang linaw at kahulugan ng sanaysay.

8. Banggitin ang Pinagmulan ng Impormasyon (kung naaangkop):

Kung gumamit ka ng mga panlabas na sanggunian, tiyaking ito’y nabanggit nang wasto ayon sa kailangang estilo ng pagbanggit (hal., APA, MLA, Chicago).

Tandaan, ang pagsasanay ay nagpapahusay. Huwag matakot na baguhin at mapabuti ang iyong sanaysay ng ilang beses hanggang ikaw ay masiyahan sa final na resulta. Magtagumpay ka!

Uri ng Sanaysay:

May ilang uri ng sanaysay sa wikang Filipino. Ang mga uri nito ay inaayon sa iba’t ibang layunin at estilo ng pagsulat. Halina’t tuklasin ang bawat isa:

Uri ng Sanaysay

1. Pormal (Formal) Sanaysay:

Ang pormal na sanaysay ay sumusunod sa isang istrakturadong at sistematikong paraan ng pagsulat. Ito’y sumusunod sa tiyak na mga patakaran at gabay sa pagsulat, na may malinaw na introduksyon, mga talata ng katawan, at konklusyon. Karaniwan itong ginagamit para sa akademikong, propesyonal, o seryosong paksa na nangangailangan ng maayos na presentasyon ng mga ideya.

2. Di-Pormal (Informal) Sanaysay:

Iba sa pormal na sanaysay, ang di-pormal na sanaysay ay gumagamit ng mas maluwag at mas kaibiganing tono. Pinapayagan nito ang manunulat na ipahayag nang malaya ang personal na opinyon, iniisip, at mga karanasan. Madalas itong ginagamit upang makipag-ugnayan sa mga mambabasa sa isang mas kaaya-ayang at kumportableng paraan.

3. Naratibong Sanaysay (Narrative Essay):

Ang Naratibong sanaysay ay nagsasalaysay ng isang kuwento o mga pangyayari mula sa pananaw ng manunulat. Nakatuon ito sa partikular na karanasan na nagbibigay-daan sa mga mambabasa na makiisa at magkaroon ng emosyonal na koneksyon sa manunulat.

4. Deskriptibong Sanaysay (Descriptive Essay):

Ang Deskriptibong sanaysay ay buhay na inilalarawan ang isang tao, lugar, bagay, o pangyayari. Ginagamit nito ang mga detalye at imahen upang lumikha ng malinaw at nakaaakit na larawan sa isipan ng mambabasa.

5. Argumentatibong Sanaysay (Argumentative Essay):

Ang argumentatibong sanaysay ay nagpapakita ng isang mahusay na argumento ukol sa isang partikular na paksa. Kasama dito ang mga pahayag, ebidensya, at mga kontrahenesis upang mapanig ng mga mambabasa ang pananaw ng manunulat.

6. Malikhaing Sanaysay (Creative Essay):

Ang malikhaing sanaysay ay isang ekspresibo at imahinatibong uri ng pagsulat. Ipinapahintulot nito sa manunulat na siyasatin ang kanyang kreatibidad, damdamin, at artistikong talento, kung minsan ay naglilihis sa pagitan ng kathang-isip at hindi-kathang-isip.

7. Replektibong Sanaysay: (Reflective Essay)

Ang malikhaing sanaysay ay isang ekspresibo at imahinatibong uri ng pagsulat. Ipinapahintulot nito sa manunulat na siyasatin ang kanyang kreatibidad, damdamin, at artistikong talento, kung minsan ay naglilihis sa pagitan ng kathang-isip at hindi-kathang-isip.

8. Talumpati (Speech):

Ang talumpati ay isang oral na anyo ng pagsulat ng sanaysay, na ibinibigay bilang isang pahayag o talumpati sa publiko. Layunin nito na magbigay impormasyon, magbigay-inspirasyon, o mangumbinsi sa audience, karaniwan itong ginagamit sa mga pormal na pagtitipon, seremonya, o rally.

Bawat uri ng sanaysay ay may sariling layunin at nagbibigay-daan sa mga manunulat na masuri ang iba’t ibang estilo ng pagpapahayag. Anuman ang pormal, di-pormal, naratibo, deskriptibo, argumentatibo, malikhain, o bilang isang talumpati, patuloy na may malaking papel ang mga sanaysay sa wikang Filipino sa panitikan at komunikasyon.

Sangkap ng Sanaysay:

Ang mga sangkap o elemento ng isang sanaysay ay ang mga sumusunod:

 1. Introduksyon: Ang introduksyon ay ang bahagi ng sanaysay na nagsisimula nito. Ito ay nagbibigay ng background na impormasyon ukol sa paksa, kumukuha ng atensyon ng mambabasa sa pamamagitan ng hook, at nagtatapos sa isang tesis na pahayag, na naglalahad ng pangunahing argumento o layunin ng sanaysay.
 2. Tesis na Pahayag: Ang tesis na pahayag ay isang maikling at malinaw na pahayag na nagpapahayag ng pangunahing punto o argumento ng sanaysay. Ito’y gumagabay sa mambabasa kung ano ang inaasahan sa loob ng sanaysay.
 3. Mga Talata ng Katawan: Ang mga talata ng katawan ay bumubuo sa pangunahing bahagi ng sanaysay at sinusuportahan ang tesis na pahayag. Bawat talata ay dapat nakatuon sa isang ideya o punto na may kaugnayan sa paksa. Ito’y naglalaman ng mga ebidensya, halimbawa, at kaugnay na datos upang patunayan ang mga pangangatuwiran sa tesis na pahayag.
 4. Mga Pangungusap na Paksa: Bawat talata ng katawan ay nagsisimula sa isang pangungusap na paksa na nagpapakilala sa pangunahing ideya ng talatang iyon. Ito’y gumagana bilang isang mini-tesis para sa talatang iyon at tumutulong sa pagpapanatili ng kabuuan ng sanaysay.
 5. Mga Ebidensya ng Suporta: Ang mga talata ng katawan ay dapat maglaman ng mga kredibleng ebidensya, mga katotohanan, estadistika, mga sipi, o halimbawa upang patunayan ang mga pahayag sa sanaysay. Ang mga ebidensyang ito ay nagpapalakas sa argumento ng manunulat at nagpapapaniwala sa mambabasa ng katotohanan nito.
 6. Pagsusuri at Paliwanag: Pagkatapos ipakita ang mga ebidensya, dapat suriin at ipaliwanag ng manunulat kung paano sinusuportahan ng mga ebidensya ang pangunahing argumento o paksa ng sanaysay. Ang hakbang na ito ay nagpapatiyak na nauunawaan ng mambabasa ang koneksyon ng mga ebidensya at tesis.
 7. Transisyon: Ang mga transisyon ay mga salita o parirala na nagpapabukas ng magaan na daloy sa pagitan ng mga talata at ideya. Tumutulong sila sa mambabasa na maunawaan ang lohikal na pag-unlad ng sanaysay at kung paano magkakaugnay ang mga iba’t ibang punto.
 8. Kontra-Argumento at Pagtanggi: Sa ilang mga sanaysay, maaaring sagutin ng manunulat ang mga kontra-argumento o kalakip na pananaw. Iniha-hain nila ang mga alternatibong pananaw at pagkatapos ay tinatalikuran ang mga ito ng malalakas na ebidensya at pangangatuwiran upang patibayin ang orihinal na argumento.
 9. Konklusyon: Ang konklusyon ay ang huling bahagi ng sanaysay. Ito’y nagpapalitaw muli ng tesis sa ibang paraan, nagbuod ng mga pangunahing puntos na tinalakay sa mga talata ng katawan, at nagbibigay ng isang huling kaisipan o panawagan sa aksyon. Ang konklusyon ay nag-iiwan ng natatanging impresyon sa mambabasa at nag-uugnay ng lahat ng bahagi ng sanaysay.
 10. Citations (kung naaangkop): Kung ang sanaysay ay naglalaman ng impormasyon o ideya mula sa mga panlabas na sanggunian, dapat magbigay ng tamang pagtukoy at sanggunian upang bigyan ng pagkilala ang orihinal na mga awtor at maiwasan ang plagiarism.

Ang mga sangkap na ito ay nagtutulungan upang makabuo ng maayos at makabuluhang sanaysay na epektibong ipinaparating ang ideya at argumento ng manunulat sa mambabasa.

Sanaysay Halimbawa:

Leave a Comment